top of page

Lehdistötiedote, 2.9.2019

IPCC:n ilmastomallissa hiilidioksidin lämmitysvaikutus 200 % liian suuri

 

Hiilidioksidin vaikutus kasvihuoneilmiössä on vain 7 %, ei 19 % tai 26 %

 

Pvm:                1.9.2019

Lähde:             Antero Ollila, dosentti, Emeritus

Tiivistelmä:  

IPCC:n mukaan kasvihuoneilmiö johtuu pääasiassa kasvihuonekaasujen ja osittain pilvien aiheuttamasta absorptiosta, yhteensä 156 Wm-2. Tämän absorptioenergian pitäisi kyetä säteilemään takaisin maanpinnalle 346 Wm-2, mikä on mahdotonta energian säilymislain mukaan. Kasvihuonekaasujen vaikutus on noin 50 % pienempi kuin vallitseva teoria edellyttäisi. 

 

KOKO JUTTU

Muut energialähteet pitkäaaltoisen säteilyn absorption ohella ovat lyhytaaltoisen säteilyn absorptio, latenttilämpö ja kuuman ilman kumpuaminen. Yhdessä nämä neljä energialähdettä selittävät täydellisesti ilmakehän aiheuttaman takaisinsäteilyn maanpinnalle. Hiilidioksidipitoisuus 400 ppm aiheuttaa lämmitysvaikutuksen 2,5 °C, joka tarkoittaa, että IPCC:n laskelmien mukainen lämmitysvaikutus on noin 200 % liian suuri.

“Yksittäisten tekijöiden vaikutukset kasvihuoneilmiössä ovat: vesi 33,6 %, latenttilämpö 33,6 %, pilvet 13,3 %, kuuman ilman kumpuaminen 8,9 %, hiilidioksidi 7,4 %, otsoni 2,6 %, metaani ja typpioksiduuli 0,7 %”. Vaikka pilvien vaikutus on selvästi positiivinen kasvihuoneilmiössä, niin pysyvä pilvisyyden kasvu laskee aina lämpötilaa”, sanoi Ollila.

Hiilidioksidin säteilypakotteen toistotutkimus antoa pitoisuudelle 560 ppm 41.6 % pienemmän arvon kuin IPCC:n arvo. Säteilypakotteen arvot muutetaan lämmitysarvoiksi ilmaston herkkyysparametrin avulla. IPCC:llä tämän parametrin arvo on 0,5 K/(Wm-2), joka pitää sisällään ns. veden takaisinkytkennän, joka kaksinkertaistaa kasvihuonekaasujen lämmitysvaikutuksen. Tämän tutkimuksen mukaan ilmaston herkkyysparametrin arvo on 0,27 K/(Wm-2). Suorat kosteus- ja lämpötilamittaukset vahvistavat, että ilmakehässä ei ole veden positiivista takaisinkytkentää”, sanoi Ollila.

”Hiilidioksidin lämmitysvaikutukset tämän tutkimuksen mukaisella säteilypakoteyhtälöllä ja ilmaston herkkyysparametrilla voidaan hyvin sovittaa hiilidioksidin kokonaisvaikutukseen, mutta näin ei tapahdu IPCC:n käyttämien ilmastomallien kohdalla”. Se tarkoittaa, että ilmastoherkkyysarvo ei ole 1,8 °C vaan 0,6 °C”, sanoi Ollila. 

 

Lähde: TkT Antero Ollila, aveollila@yahoo.com,

Tutkimusviitteet:
 

  1. Ollila, Antero. Challenging the greenhouse effect specification and the climate sensitivity of the IPCC. Physical Science International Journal, 22(2): 1-19, 2019. 
    http://www.journalpsij.com/index.php/PSIJ/article/view/30127/56520

  2. Ollila, Antero. The greenhouse effect definition. Physical Science International Journal, 23(2): 1-5, 2019.
    http://www.journalpsij.com/index.php/PSIJ/article/view/30149

bottom of page