top of page

Koska käytän englanninkieliseen blogiini varsinaista blog-sivua, tämän blogi-sivun käyttö on hieman kömpelömpää.Käyttäjä joutuu klikkaamaan auki erillisen dokumentin tarkempaa kuvausta varten, joka ilmestyy kuvaruudun alareunaan. 

 

Toinen suomenkielinen sivu on  diaesitykset-sivu.

Suomenkielinen blogi

Ilmakehän_energiatase-2020.jpg

IPCC:n kasvihuonemääritelmä rikkoo fysiikan lakeja

 

Kasvihuoneilmiö on IPCC:n peruskonsepti ilmaston muutoksessa. Antropogeeninen eli ihmisestä aiheutuva ilmaston lämpeneminen perustuu kasvihuonekaasujen aiheuttamaan kasvihuoneilmiön kasvuun. Nettipalstoilla esiintyy tämän tästä kommentteja, että kuinka on mahdollista, että hiilidioksidi, jonka pitoisuus on vain n. 400 ppm, voi lämmittää ilmastoa niin paljon kuin IPCC ehdottaa. Tämä esitys antaa yksinkertaisen todisteen, että ei se voikaan.

 

Arvelen, että vain harvat ihmiset ovat lukeneet IPCC:n kasvihuonemääritelmän. Tällä kertaa IPCC ei viittaa julkaistuihin tutkimuksiin, vaan se on muotoillut määritelmän itse ensimmäisestä arviointiraportistaan (FAR, 1990) lähtien. On luonnollista ajatella, että koska kyseessä on vanha määritelmä, niin tietysti sen täytyy olla ilman epäilyksiä aivan oikea. Osoitan, että lukijan on syytä tarkistaa käsityksensä, koska IPPC:n kasvihuonemääritelmässä on vakava virhe.

 

Avaa koko juttu klikkaamalla: IPCC:n kasvihuonemääritelmä

 

Dia10.JPG

Hiilidioksidin määrä, laatu ja vaihtuvuus ilmakehässä

 

Kuten olen aikaisemminkin kirjoittanut, niin Petteri Taalas tuo mielellään esiin, kuinka ilmakehään on kertynyt vuoden 1750 hiilidioksidimäärän (CO2) 595 gigatonnia hiiltä (GtC) lisäksi antropogeenistä (= ihmisen toiminnasta johtuvaa) hiilidioksidia, niin että lisäys vuonna 2017 oli jo 270 GtC vastaten CO2-pitoisuutta 407 ppm. Ja sitten Taalas kertoo medialle, että tämä antropogeeninen hiilidioksidi säilyy ilmakehässä yli 10 000 vuotta. Viesti siis on, että kun se on nimenomaan antropogeenista hiilidioksidia, niin se säilyy ihmiskunnan kannalta katsoen ikuisuuksiin.

Tähän aluksi esitän kiistattomat näytöt, mitä mieltä IPCC ja tutkijat ovat tästä asiasta. Kirjoitan lainauksetkin suomeksi ja joku epäilee asiaa, voi tarkistaa alkuperäistekstin viitteestä. Ensiksi tulos tutkimuksesta Joos et al., viite 1 (28 tutkijaa): ”Nykyisin vain noin puolet antropogeenisesta CO2:sta pysyy ilmakehässä”. Saman asian toteaa IPCC raportissaan AR5 (s. 467) viitaten kyseiseen Joos et al.:n raporttiin: ”Noin puolet emissioista pysyi ilmakehässä määrältään 240 GtC±10 GtC sitten vuoden 1750”. Saman asian vahvistaa tuore Le Quere et al.:n (68 tekijää!!) tutkimusvuodelta 2018, jossa kumulatiivinen antropogeenisen CO2:n määrä vuonna 2017 on taulukon 8 mukaan 275 GtC±5 GtC.

Avaa koko juttu klikkaamalla: Hiilidioksidin määrä, laatu ja vaihtuvuus 

bottom of page