top of page

Auringon säteilyn absorptio on 2000-luvulla kasvanut 80 prosenttiin hiilidioksidin lämmitysvaikutuksesta IPCC:n tieteen mukaan, mutta IPCC ei ota sitä huomioon, vaikka se perustuu NASA:n suoriin satelliittimittauksiin

 

​Tiivistelmä 

 

IPCC:n tieteen mukaan ilmaston lämpeneminen johtuu yksinomaan ihmisen aiheuttamista syistä. Vuoden 2023 kesäkuukausina on mitattu ennätyskorkeita lämpötiloja ja ihmisen aiheuttamat ilmastotekijät – pääasiassa kasvihuonekaasut – on nimetty syyllisiksi. Myös meneillään olevan El Nino-ilmiön on arvioitu aiheuttaneen lämpötilan nousua, mutta sen vaikutus alkoi vasta loppuvuodesta.

Yksinkertaiset analyysit paljastavat, että vuoden 2023 lämpötilan nousua ei voida selittää pelkästään ihmisten aiheuttamaksi, koska lämpeneminen on ollut niin nopeaa. Tekemäni tutkimus osoittaa, että vuoden 2023 korkean lämpötilan tärkein aiheuttaja on ollut voimakkaasti lisääntynyt auringosta tulevan lyhytaaltosäteilyn asbsorptio (ASR) ilmakehässä ja maanpinnalla. Tutkimuksessani on hyödynnetty NASA:n maaliskuussa 2001 aloittamia CERES (Clouds and the Earth's Radiant Energy System) -satelliittisäteilymittauksia, jotka ovat olleet useiden tieteellisten tutkimusten mittausaineistona. 

Olen käyttänyt yksinkertaisia ilmastomalleja, koska yleiset IPCC:n soveltamat ilmastomallit (GCM) eivät pysty simuloimaan pilvisyyttä ja lyhytaaltoisen säteilyn muutoksia tarpeeksi tarkasti. Tämä seikka on ollut pitkään ilmastotutkijoiden tiedossa. Auringonsäteilyn absorption muutokset liittyvät pääasiassa pilvisyyden ja aerosolihiukkasten muutoksiin. Vuodesta 2014 lähtien maapallon pintalämpötilan kasvuvauhti on kiihtynyt, mutta tämä ei koske ihmisen aiheuttamia ilmastotekijöitä, ja siksi ASR-muutokset liittyvät todennäköisesti ulkoisiin pakotteisiin.

IPCC:n viimeisimmän arviointiraportin AR6 mukainen säteilypakote (RF) oli 2,70 W/m2 vuosina 1750-2019. Suurin ilmastoa muuttava tekijä on IPCC:n mukaan hiilidioksidin pitoisuuden kasvu, jonka säteilypakotearvo vuonna 2023 oli n. 2,25 W/m2.  Auringonsäteilyn absorptio on kasvanut vuodesta 2001 vuoteen 2023 mennessä arvoon 1,81 W/m2 eli se on noin 80 % hiilidioksidin lämmitysvaikutuksesta. Tästä huolimatta IPCC ja suurin osa ilmastotutkijoista jättää tämän tekijän huomioonottamatta. Poikkeuksia löytyy kuten NASA:n johtaja Gavin Schmidt, joka on kirjoittanut Nature-lehdessä, että ihmisen toiminnasta johtuvat tekijät ovat nostaneet lämpötilaa vuonna 2022 vain noin 0,02 °C, ja vaikka kaikki uskottavat selitykset otettaisiin huomioon, ero mallien ja havaittujen vuotuisten keskilämpötilojen välillä vuonna 2023 on edelleen noin 0,2 °C.  Tämä mielipide on huomionarvoinen, koska se voi olla ensimmäinen kerta, kun tunnustettu ilmastotutkija myöntää, että he ovat hämmentyneitä, ”koska näyttää siltä, että he ovat kartoittamattomalla alueella.

Lähde: TkT Antero Ollila, dosentti Aalto yliopisto (Emer.), aveollila@yahoo.com, puh. 044 2437365,


Linkki alkuperäiseen artikkeliin: https://scienceofclimatechange.org/wp-content/uploads/Olilla-Record-Temperature-2023.pdf
Linkki blogikirjoitukseen: https://www.climatexam.com/blog

Lehdistötiedote 27.4.2024

Korkeat 2000-luvun lämpötilat johtuvat auringonsäteilyn lisääntymisestä

Dia3.JPG
Dia11.JPG
bottom of page