top of page

Suomenkielinen blogi

Koska käytän englanninkieliseen blogiini varsinaista blog-sivua, tämän blogi-sivun käyttö on hieman kömpelömpää. Joissakin tapauksissa käyttäjä joutuu klikkaamaan auki erillisen dokumentin tarkempaa kuvausta varten.

 

Toinen suomenkielinen sivu on  diaesitykset-sivu.

Puoliempiirinen ilmastomalli selittää paremmin kuin IPCC:n ilmastomalli

 

Olen usein käsitellyt sitä tosiasiaa, että IPCC:n ilmastomalli antaa tällä hetkellä lämpötilaksi 1,27 astetta, joka on n. 50 % korkeampi kuin 2000-luvun keskimääräinen lämpenemisarvo 0,85 astetta, kuva 1. IPCC:n mallin mukaan lämpeneminen johtuu n. 98-prosenttisesti ihmisestä eli kasvihuonekaasujen vaikutuksesta. Vuodesta 1750 tapahtunut lämpeneminen ei ole ainutlaatuista maapallon historiassa. Kun tarkastelu rajoitetaan viimeiseen 2000 vuoteen, niin lämpimiä kausia on ollut kaksi, nimittäin Rooman lämmin kausi ja viikinkiajan lämmin kausi, kuva 2.

Avaa koko juttu klikkaamalla: Puoliempiirinen ilmastomalli

 

IPCC tietää hiilidioksidin osuuden kasvihuoneilmiössä vain summittaisesti

 

IPCC on pääorganisaatio, joka on nimennyt hiilidioksidin syypääksi ilmastonmuutokseen, jota kutsuttiin ilmaston lämpenemiseksi ennen vuotta 2000 alkanutta lämpötilapaussia. Erikoista on, että IPCC:llä käyttää kaavaa, jonka avulla CO2:n lämmitysvaikutus vuodesta 1750 eteenpäin voidaan laskea kolmen numeron tarkkuudella, mutta sen kokonaisvaikutusta kasvihuoneilmiössä IPCC ei tiedä kuin summittaisesti. Tähän täytyy olla jokin syy.

 

Avaa koko juttu klikkaamalla: IPCC tietää kasvihuoneilmiön tekijät summittaisesti

 

Nälkäkuolemia 0,5 milj. vuonna 2050 ilmastonmuutoksen johdosta – kuulostaako tutulta?

 

Ilmastonmuutoksen karuista seurauksista on jälleen julkaistu tutkimus, joka päättyi YLE:n uutisissa hetkellisesti tärkeydessä toiselle sijalle. Kyseessä on arvostetussa Lancet-lehdessä julkaistu tutkimus, jonka on tehnyt yhdeksän tutkijan ryhmä Dr. Springmannin johdolla. Kyseinen tutkimus osoittaa ilmastonmuutoksen mallinnuksen avulla, että vuonna 2050 ilmastonmuutos aiheuttaa 529 000 aliravitsemuksesta johtuvaa kuolemaa. Näiden tutkimusten ytimessä ovat matemaattiset mallit, joita ei voida mitenkään validoida eli kelpuuttaa oikeellisuuden suhteen. On hyvä muistaa, että IPCC:n malli on tällä hetkellä n. 50 % pielessä lämpötilan ennustamisessa. Mikä on virhe vuonna 2050?

 

Avaa koko juttu klikkaamalla: Puoli miljoonaa kuolemaa 2050 

 

IPCC:n mallin lämpötilavirhe on jo 47 %

 

Vuosi 2015 on loppumassa. On aika arvioida IPCC:n mallin oikeellisuus. Tiedän, että tämä lause ärsyttää suunnattomasti IPCC:n tukijoita. Syy on siinä, että IPCC ei saisi tehdä tutkimustyötä ja sen vuoksi IPCC:llä ei pitäisi olla omaa mallia. Joka tapauksessa AR5 (Arviointiraportti 5 vuodelta 2013) sisältää yhteenvedon suomennettuna ”Emissioiden ja ilmastopakotteiden säteilypakotearvot”, jonka lopputulos osoittaa pakotearvoa 2,34 W/m2. IPCC:n organisaatio on valinnut tutkimustuloksia ja tehnyt niiden perusteella yllämainitun yhteenvedon. Jos minä teen tutkijana omat valintani ja teen siitä yhteenvedon, sitä kutsutaan ”Ollilan malliksi” (olen tehnyt sellaisen).  Mutta jos minä kutsun IPCC:n mallia sen oikealla nimellä, minulle sanotaan, että niin ei saa tehdä. IPCC:llä on omat sääntönsä - sic.

 

Avaa koko juttu klikkaamalla: IPCC:n mallin lämpötilavirhe kasvaa  

 

 

Arktisen jään määrä ei pienene enää

 

Yksi suosituimpia ilmastonmuutosennustuksia on ollut jäästä vapaa Jäämeri. Näillä ennustuksilla on pitkä historia. Professori Maslowski kertoi BBC:lle vuonna 2007, että Jäämeri on jäistä vapaa vuonna 2013. Näillä ennustuksilla on ollut vaikutuksensa poliitikoihin kuten Al Gore ja senaattori John Kerryyn, joka sanoi vuonna 2009 ”Totuus on, että emme kohtaa jotain abstraktia huolta tulevaisuudesta. Se vaikuttaa jo meihin ja se tunnetaan maailmanlaajuisesti, juuri nyt. Tiedemiehet ennustavat, että arktinen alue tulee olemaan jäistä vapaa vuonna 2013. Ei vuonna 2050, vaan neljän vuoden päästä tästä päivästä”.  Tätä samaa tarinaa ovat toistaneet lukemattomat sanomalehdet, että Jäämeri on jäistä vapaa joko vuoteen 2013 tai 2015 mennessä. Kuten tiedämme, niin siellä on edelleen jäätä.

 

Avaa koko juttu klikkaamalla: Arktisen jään määrä ei pienene enää

 

MIssä hurrikaanit piileskelevät?

 

Yksi ihmisten mieliin iskostuneita väistämättömiä seurauksia ilmastonmuutoksesta ovat hurrikaanien eli hirmumyrskyjen lisääntyminen ja voimistuminen. IPCC:n ennustaa näin käyvän, mutta harva tietää, että sekin on vain ilmastonmuutostutkijoiden tietokonemalleihin ohjelmoituja tapahtumia. Juuri nyt syyskuun 10. päivän seutuvilla pitäisi olla hirmumyrskyjen tiheydessä maksimi. Kuitenkin 12. syyskuuta 2015 oli päivä, jolloin ei ollut yhtään hirmumyrskyä menossa missään päin maailmaa. Vastaava tilanne on ollut viimeksi vuonna 1977.

 

Avaa koko juttu klikkaamalla: 2015-9-14 MIssä hurrikaanit piileskelevät?

 

 

 

Maapallon lämpötila ei ole noussut 18 vuoteen 8 kuukauteen

 

Satelliittimittausten mukaan lämpötila ei ole noussut 18 vuoteen 8 kuukauteen. Tätä lämpötilan käyttäytymistä voi pohtia sitä taustaa vasten, että vuodesta 1750 lähtien ihmiskunnan hiiliemissiot ilmakehään ovat olleet yhteensä noin 400 GtC. Vuodesta 1998 lähtien emissioiden kokonaismäärä on ollut n. 120 GtC eli noin 33 % kokonaismäärästä. Siitä huolimatta maapallon lämpötila ei suostu nousemaan. IPCC:n oma malli ja tietokonemallien keskiarvo ovat n. 35 % liian korkeita. Kuitenkaan suurin osa mediasta ei kirjoita asiasta mitään kriittistä.

 

​Avaa koko juttu klikkaamalla: 2015-9-9 Maapallon lämpötila ei ole noussut 18 vuoteen

 

 

 

 

Alaskan sulavat jäätiköt paljastavat ikäviä salaisuuksia IPCC:lle

 

Kahdeksan maan ulkoministerit arktiselta alueelta pitivät kokouksen nimeltä GLACIER Anchoragessa Alaskassa 30. - 31.8.2015 aiheena ilmastonmuutoksen torjunta. Yhteistä kannanottoa ei saatu aikaan, koska sitä vastustivat Kanada ja Venäjä. Media tietysti uutisoi mielenosoittajien esityksiä, joissa oltiin huolissaan jääkarhujen selviytymisestä ja jäätiköiden sulamisesta.

 

Medialle olisi voitu esittää myös niitä näkymiä, joita Alaskan sulavat jäätiköt ovat paljastaneet. Samanlaisia löytöjä on tehty ainakin Alaskan suurimman Bering-jäätikön liepeiltä sekä Mendenhall-jäätikön alueelta läheltä eteläistä Juneaun kaupunkia. Molemmissa paikoissa on paljastunut jäätikön alta muinaisten metsien hyvin säilyneitä jäänteitä.

 

Avaa koko juttu klikkaamalla: 2015-9-3 Alaskan jäätiköt

 

 

 

Kosmiset ilmastomallit selittävät globaalisen lämpenemisen lähes täydellisesti ja ennustavat jäähtymistä 5-10 vuoden sisällä

 

IPCC:n malli samoin kuin tietokonepohjaiset mallit nimeltään GCM (General Circulation Model) ovat joutuneet ongelmiin, koska maapallon keskimääräinen lämpötila ei ole noussut 18 vuoteen. Viimeisin IPCC:n mallin mukainen arvo on 35 % suurempi kuin mitattu arvo (1,15 C versus 0,85 C).  IPCC:n mukaan muut kuin antropogeeniset tekijät lisäävät lämpötilaa vähemmän kuin 3 %. Koska virhe on näin iso, lämpötilan riippuvuus pelkästään kasvihuonekaasuista ei ole enää perusteltu.

Koska kasvihuonekaasut eivät voi olla muutosten aiheuttajia, todennäköiseksi syiksi jäävät kosmiset tekijät kuten auringon aktiivisuuden vaihtelut.

 

Avaa koko juttu klikkaamalla: 2015-8-31 Kosmiset mallit

 

 

NASA ennustaa merenpinnan nousevan metrin mittauksiin perustuen – kyseessä kuitenkin monimutkaiset mallit

 

NASA on uutisoinut, että perustuen satelliittimittauksiin merenpinta tulee nousemaan metrin 100 vuodessa - tai sitten hieman pidemmässä ajassa. Nasan mukaan merenpinnan nousu johtuu kolmesta tekijästä, joilla kaikilla on lähes yhtä suuri vaikutus: meren tilavuuden kasvu lämpötilan noususta johtuen, mannerjäätiköiden sulaminen ja vuoristojäätiköiden sulaminen. NASA:n tutkijat näkevät merkkejä erikoisesti mannerjäätiköiden nopeammasta sulamisesta. Perussyy on siis lämpötilan nousu.

 

Nasan mittaustulosten ja analyysien mukaan tämä on väistämätöntä. Kyseessä on kuitenkin perinteinen tulevaisuuden ennuste, josta on liioiteltua sanoa, että se on väistämätöntä. 

 

Avaa koko juttu klikkaamalla: 2015-8-29 Merenpinnan nousu

 

Simulointi todistaa ilmakehän antropogeenisen CO2-pitoisuuden olevan 7,7 % - ei 28 % kuten IPCC väittää

 

Yleisesti hyväksytty arvio ilmakehän CO2-määrän lisäyksestä vuodesta 1750 perustuu CO2:n konsentraation lisäykseen 280 pmm:stä arvoon 393.5 ppm vuonna 2013 vastaten 234 GtC (Gigatonnia hiiltä). IPPC:n mukaan koko tämä lisäys on antropogeenista alkuperää eli ihmisen aiheuttamaa vastaten näin ollen 28 %:n osuutta ilmakehän koko CO2-määrästä. Yleisesti ei tiedetä, että tämä pitoisuusluku ei pidä paikkaansa, koska suorat isotooppimittaukset osoittavat, että antropogeenisen CO2:n osuus on vain 7,7 %.  Tämä esitys perustuu vasta julkaistuun vertaisarvioituun artikkeliin suomennettuna ”Antropogeenisen hiilidioksidin (CO2) määrät ja vuot ilmakehän, valtamerten ja biosfäärin välillä”. Tämä julkaisu esittää syyt ja mallin, miksi antropogeenisen CO2:n pitoisuus ilmakehässä on hämmästyttävän alhainen ja miksi IPCC haluaa käyttää noin 4 kertaa suurempaa arvoa.

 

Avaa koko juttu klikkaamalla:  2015-7-22 Antropogeeninen CO2-pitoisuus ilmakehässä

 

 

Ilmastotutkija menetti uskonsa tietokonepohjaisiin ilmastomalleihin

 

Hollantilainen tutkija Alexander Bakker on tehnyt Vrijen yliopistossa Hollanissa väitöskirjan nimeltä  “The Robustness of the Climate Modelling Paradigm” eli vapaasti suomennettuna ”Ilmastomallien esitystavan toimivuus”. Bakkerin on työskennellyt kahdeksan vuotta ilmastomallien parissa laitoksessa nimeltä ”Royal Netherlands Meteorological Institute” eli Suomen Ilmatieteenlaitosta vastaavassa paikassa. Hän on siis nähnyt hyvin läheltä, mistä ilmastomallien kehittämisessä on kysymys. Väitöskirjassaan Bakker osoittaa, miksi hän ei enää pidä monimutkaisia ilmastomalleja luotettavina.

 

Avaa koko juttu klikkaamalla: 2015-2-16 Bakker - GCM-mallit

 

 

Jäävuori-syndrooma jälleen: Totten-jäätikkö sulaa ja meri nousee 6 m -   uups vain 9 mm 

 

Helsingin Sanomat uutisoi 26.1.2015 otsikolla ”Itäisen Etelämantereen isoin jäätikkö sulaa vastoin aiempaa luuloa”. Artikkelin on kirjoittanut kaupunkitoimituksen toimittaja Kaisu Moilanen. Alkuperäisessä uutisessa oli myös tieto, minkä verran merenpinta nousisi jäätikön sulamisen johdosta, mutta se tieto on oikaistu: Oikaisu 26.1.2014 kello 16.00: Artikkelista poistettiin Totten-jäätikköä koskeva lause, "Sen sisältämä vesimäärä vastaa maailman merien pinnan nousua noin kuudella metrillä."

 

Avaa koko juttu klikkaamalla: 2015-2-10 Totten

 

Ilmastoherkkyys 0.6 astetta laskettuna kolmella eri menetelmällä

29.1.2015

 

Ilmastoherkkyystutkimukset ovat olleet suosittu aihe viime aikoina ilmastonmuutostieteessä. Ilmastoherkkyys tarkoittaa lämpenemistä, joka aiheutuu hiilidioksidin (CO2) pitoisuuden kaksinkertaistumisesta esiteollisesta arvosta 280 ppm arvoon 560 ppm. Yhteinen piirre näissä kaikissa tutkimuksissa on, että ilmastoherkkyyden arvot ovat pienempiä kuin IPCC:n luvut ja joissakin tapauksissa tuntuvasti pienempiä. IPCC:llä ilmastoherkkyydellä on kaksi arvoa: lyhytaikainen ilmastoherkkyys 1,75 astetta ja tasapainotilan ilmastoherkkyys 3,0 astetta. Jälkimmäinen arvo saavutetaan vasta satojen vuosien päästä siitä, kun CO2-pitoisuus on asettunut uuteen lopulliseen arvoonsa ja se teoreettinen arvo, mutta siihen useimmiten viitataan.

 

Avaa koko juttu klikkaamalla: 2015-1-29 Ilmastoherkkyys

 

 

 

Hiilidioksidin vahvuus kasvihuonekaasuna vain puolet IPCC:n arvosta

28.1.2015

 

IPCC on käyttänyt viimeisin raportti AR5 mukaan lukien hiilidioksidin (CO2) laskentakaavaa, jonka on julkaissut Myhre et al. vuonna 1998. Tämä yhtälö luo logaritmisen yhteyden CO2-pitoisuuden ja sen aiheuttaman säteilypakotteen välille:

  •     RF=5,35 ln(C/280),

 

Jossa RF on säteilypakote (W/m2) ja C on CO2-pitoisuus (ppm). Myhre et al.ilmoittavat julkaisussaan, että’ ”vain suora pakote, jonka aiheuttaa hyvin sekoittuneet kasvihuonekaasujen (WMGG) pitoisuudet , on otettu tässä huomioon” laskettaessa RF-arvoja.

 

Avaa koko juttu klikkaamalla: 2015-1-28 Hiilidioksidin vahvuus

 

 

 

 

Kuuma keskustelu vuoden 2014 lämpimyydestä

27.1.2015

 

Ilmastobloggaajien nettisivuilla on käyty kiivasta keskustelua siitä, oliko 2014 kuumempi kuin edellinen kuumin vuosi 2010. Monet kirjoittajat ovat osoittaneet, että maksimi ero näiden kahden vuoden välillä on enimmillään 0,04 astetta. Se on vähemmän kuin mittaustarkkuus. Ilmastomuutostieteessä on tullut tavaksi raportoida lopputuloksia korkeammalla tarkkuudella kuin niiden perustana käytettyjen mittausten tarkkuus. Tulee mieleeni yliopistoaikani, jolloin tein Fysiikan approbatur-kurssin laboratoriotöitä. Jokaisessa työssä piti olla virhearviolaskelma ja jos työn lopputulos oli tarkempi kuin mittausten tarkkuus, niin takuuvarmasti työ ei mennyt assistentin tarkastuksesta läpi. Nyt esimerkiksi IPCC on raportoinut vuoden 2011 lämpötilan nousun olleen 0,85 astetta, vaikka 1800-luvun lämpötilamittausten tarkkuus on tuskin ollut edes 0,1 astetta.

 

Avaa koko juttu klikkaamalla: 2015-1-27 Vuosi 2014

 

 

Cosmos, amerikkalainen tiedesarja, levittää IPCC:n väitteitä ilmastonmuutoksesta

26.1.2015

 

Suosittu amerikkalainen televisiosarja ”Cosmos: A spacetime Odyssey” ja sen 11. Jakso nimeltään ”Kuolemattomat”, jonka ovat käsikirjoittaneet Ann Dryna and Steven Soter, toistaa IPCC:n esittämiä väitteitä ilmastonmuutoksesta.  Tämän jakson pääviesti on IPCC:n strategian mukaisesti, että ihmiskunta on aiheuttanut ilmastonmuutoksen ja olemme astumassa sen lämpenemisrajan yli, josta ei ole paluuta. Sarja ei esitä mitään yksityiskohtaisia laskelmia, vaan hiilidioksidin pitoisuuksien jatkuva nousu näyttää riittävän todisteeksi.

 

Lue koko juttu klikkaamalla: 2015-1-26 Cosmos

 

 

Vehnän tuotanto laskee ilmaston lämmetessä ilmoittaa Reuters - tosiasiat osoittavat toista

25.1.2015

 

Arvostettu uutistoimisto Reuters uutisoi 22.12.2014, että ”Vehnän tuotanto laskee arvioitua enemmän lämpimämmässä maailmassa”, katso oheinen dia. Uutisen mukaan ”johtavan amerikkalaisen tiedemiestiimin” tekemä raportti arvioi, että vehnäsadot tulevat putoamaan 6 % yhden asteen lämpötilan nousua kohti. Raportin mukaan vehnäsadot ovat laskeneet jo nyt kuumimmissa maissa kuten Afrikka, Brasilia ja Australia. Tämä on tyypillinen ilmastoalarmistien tekemä juttu, joka leviää herkästi maailman lehdistössä. Uutisessa mikään tosiasia ei pidä paikkaansa.

 

Avaa koko juttu klikkaamalla: 2015-1-25 Vehnäsadot

 

 

Suomalainen media ja ilmaston lämpötilan nousu 

24.1.2015

 

IPCC julkaisi raportin AR5 julkaisemisen yhteydessä lehdistötiedotteen, jossa se ilmoitti, että vuosisadan loppuun mennessä vuonna 2100 lämpötilan nousu on todennäköisesti enemmän kuin 1,5 astetta suhteessa vuosiin 1850 ja 1900 kaikissa muissa paitsi kaikkein alhaisimmassa skenaariossa ja todennäköisesti ylittää 2 astetta kahdessa korkeammassa skenaariossa. Suomainen media uutisoi näyttävästi, että maapallon lämpötila nousee IPCC:n mukaan vähintään 5 astetta ja jopa 6 astetta vuosisadan loppuun mennessä. Suomalainen media ei pelkästään kaksinkertaistanut IPCC:n lukemia, vaan käytti luonnonvakio piitä (3,14) saadakseen aikaan kunnon lukemat.

 

Avaa koko juttu klikkaamalla: 2015-1-24 Suomalainen media

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bottom of page