top of page

Auringon säteilyn kasvulla ilmakehässä 2001–2019 oli sama vaikutus kuin hiilidioksidin kasvulla 1750

2000-luvulla on tapahtunut kaksi muutosta, jotka ovat ristiriidassa IPCC:n ilmastomallien kanssa. Vuosina 2001–2014 satelliittimittauksiin perustuva lämpötila pysyi vakiona ja syntyi käsite lämpötilapaussi, vaikka CO2-emissiot kasvoivat vastaten 31 % kaikista emissioista vuoden 1750 jälkeen. IPCC:n viimeisimmän arviointiraportin AR5 mukaan CO2:n säteilypakote 1750–2011 oli 1,66 Wm-2 ja auringon säteilyn muutos 0,05 Wm-2.


Kuva 1. Lämpötilatrendit satelliittimittauksen UAH (tumman punainen käyrä) ja lämpötilasarjan GISTEMP (vaalean punainen käyrä) mukaan vuodesta 2001 eteenpäin.

Vuosien 2015–16 super El NIno päätti paussin ja lämpötila on nyt n. 0,4 °C korkeampi kuin paussin aikana. Kuvassa 1 on kaksi lämpötilasarjaa, jotka osoittavat tämän kehityksen. Tunnetuitten syitten takia GISTEMP on kasvanut 0,2 °C enemmän kuin UAH, mutta se on oma stoorinsa, eikä mennä siihen nyt. Kysymys ei kuitenkaan ole viivästyneestä kasvihuonekaasujen vaikutuksesta, kuten ilmastoeliitin edustajat ovat ehdottaneet, vaan syynä on auringon säteilyn kasvu eli lyhytaaltoinen säteily, jonka muutos 2001–2019 oli 1,68 Wm-2 ja josta n. 1,2 Wm-2 on tapahtunut vuoden 2014 jälkeen, kuva 2. Siis tekijä, jonka pitäisi IPCC:n mukaan olla vakio, on nostanut lämpötilaa 20 vuodessa saman verran, johon CO2:lla on mennyt 270 vuotta.


Kuva 2. Säteilymuutokset auringon säteilyssä (TSI), lyhytaaltoisessa säteilyssä lämmittäen maapalloa (SW) ja maapallon säteilemässä pitkäaaltoisessa säteilyssä (LW).

Maaliskuusta 2000 on ollut saatavilla CERES-satelliittien maapalloa kattavat tarkat säteilymittaustiedot. NASA:n CERES-tiimin johtaja Dr. Loeb on julkaisut tutkijatiimin kanssa artikkelin, jossa todetaan tämän tosiasian olevan syy viime vuosien nousseeseen lämpötilaan ja oma artikkelini on päätynyt saman tulokseen. Syy ei ole auringossa vaan alapilvisyydessä tapahtunut muutos, jonka takia pilvet heijastavat vähemmän auringon säteilyä takaisin avaruuteen (maapallo heijastaa n. 30 % auringon säteilystä takaisin avaruuteen).

Kuva 3. IPCC:n mallin mukaan laskettu lämpötilamuutos (musta käyrä), GISTEMP lämpötila (punainen käyrä), SW säteily (keltainen käyrä) ja antropogeeniset tekijät IPCC:n mukaan (vihreä yhtenäinen käyrä).

Vuoden 2019 lopun lämpötila oli NASA:n GISTEMP-lämpötilasarjan mukaan 0,65 °C korkeampi kuin v. 2000, kuva 3. IPCC:n ja NASA:n tieteen mukaan tänä ajanjaksona kasvihuonekaasujen ja aerosolien vaikutus on 0,3 °C ja lyhytaaltoisen säteilyn vaikutus 0,8 °C eli yhteensä 1,1 °C, joka on n. 70 % korkeampi kuin mitattu GISTEMP-lämpötilamuutos. Virhe UAH-lämpötilaan verrattuna on 150 %. Lyhytaaltoisen säteilyn muutos osoittaa, että se on merkittävä tekijä ilmastonmuutoksessa ja IPCC:n ilmastomallit käyvät liian kuumina. Omassa ilmastomallissani ei ole tällaista suurta virhettä, kuva 4. Kun IPCC on hiljaa, niin myös media vaikenee.

Kuva 4. Ollilan malli (musta käyrä ja mitattu UAH lämpötila (punainen käyrä).

Tämä juttu on päivitys alkuperäiseen juttuuni, joka olen jo julkaissut täällä omalla nettisivustollani.

Olen tämän vuoksi jättänyt matemaattisfysikaaliset perustelut vähemmälle. NASA julkaisi vielä puoli vuotta sitten hyvin harvakseltaan päivityksiä CERES-satelliittimittausdataan. Nyt päivitys tehdään kahden kuukauden välein. Uusimmat mittaukset osoittavat, että edelleen lyhytaaltoisen säteilyn lyhytaikainen kasvu selittää täysin 2000-luvun lämpötilapaussin katkeamisen varsinkin IPCC:n mallin mukaan. Tätä ei ole ilmastoeliitti ja varsinkaan media noteerannut millään tavalla. Ilmastoeliitti on hiljaa, koska suuri yleisö kuvittelee, että syynä lämpötilapaussin loppumiseen on kasvihuonekaasut. Heillä ei ole mitään intressiä korjata tätä väärää tietoa.

Loppupäätelmä

2000-luvun lämpötilapaussin loppumisen on aiheuttanut auringon lyhytaaltoisen säteilyn kasvusta johtuva lämpeneminen. IPCC:n ilmastomalli johtaa yli 70 %:n virheeseen muutaman vuoden aikana osoittaen, että mallissa on kaksi perusvikaa: hiilidioksidin vaikutus on noin kaksi kertaa liian suuri ja veden positiivinen takaisinkytkentä aiheuttaa kaikkien ilmastopakotteiden lämpenemisvaikutukseen n 100 prosentin virheen. Ilmastoeliitti vaikenee auringon säteilyn vaikutuksesta viime vuosina ja asiasta on ilmeisesti vain kaksi tutkimustulosta, joissa asia todetaan. Media ei ole asiasta tietoinen, koska media ei hyväksy informaatiota, joka tulee IPCC:n ulkopuolelta.Comments


Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
Archive
Follow Us
bottom of page